Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 05. јун 2013.

КРАЉЕВСКИ ПАР НА САХРАНИ ЈЕЛЕНЕ ГЕНЧИЋ


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина присуствовали су данас у Београду сахрани г-ђе Јелене Генчић, наше чувене тениске репрезентативке и великог тренера, и једног од оснивача Краљевског тениског клуба. Јелана Генчић била је тренер многих будућих тениских шампиона, међу којима су били Новак Ђоковић, Моника Селеш, Горан Иванишевић, Мима Јаушовец, Ива Мајоли, Татјана Јечменица. Јелена Генчић била је дуги низ година близак пријатељ и сарадник Њихових Краљевских Височанстава, а остаће упамћена са поштовањем и љубављу међу свима који су имали привилегију да је познају и раде са њом.

Royal Couple Attend Funeral of Jelena Gencic
Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine attended funeral of Ms. Jelena Gencic, the famous Serbian tennis player and trainer, and founding member of the Royal Tennis Club today in Belgrade. Jelana Gencic was the tennis coach of the famous future great champions like Novak Djokovic, Monica Seles, Goran Ivanisevic, Mima Jausovec, Iva Majoli, Tatjana Jecmenica. Jelena Gencic was a longtime friend of Their Royal Highnesses and she will be greatly missed by all who had a privilege of knowing her and working with her.

Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija                                   
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

КРАЉЕВСКИ ПАР НА ОТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ " БЕОГРАД-ХАВАНА 70 ГОДИНА ОД УСПОСТАВЉАЊА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА " У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина присуствовали су отварању изложбе „Београд-Хавана 70 година од успостављања дипломатских односа” коју је званично отворио министар културе и информисања  Њ.Е. г-дин Братислав Петковић у Архиву Југославије поводом светског дана архива. Госте су поздравили и Њ.Е. гђа Мерцедес Мартинес Валдес амбасадорка Републике Кубе у Србији и в.д. директора Архива Југославије г-дин Миладин Милошевић. Изложба је обухватила ретроспективу билатералних односа две земље, озваничених отварањем посланства Краљевине Југославије у Хавани, 1943. године – датума који је једини историјски документован и који се рачуна као датум успостављања дипломатских односа.  Указано је да се до данас пријатељски односи две земље одвијају са циљем њиховог продубљивања, уз заједничку тежњу за стварањем бољег, праведнијег и хуманијег друштва и света. Сарадња на билатералном плану одражава се кроз реализацију бројних посета на високом нивоу и интензивираним политичким дијалогом, потписаним споразумима у домену економије, здравства, научне и културне сарадње. Наведено је да Србија и Куба деле позитивна искуства и у изградњи хуманијег друштва са свим елементима друштвеног благостања, од свеопште еманципације, веће и присутније улоге жена, до доступног образовања и здравства. Негује се и размена студената, уз додељивање стипендија и јачање стручне и друге сарадње у свим областима.

Royal Couple attend opening exhibition “Belgrade-Havana 70 years diplomatic relations” at Archive of Yugoslavia

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine attended the opening of the exhibition  “Belgrade-Havana 70 years of established diplomatic relations” in Archive of Yugoslavia that was officially opened by H.E. Mr. Bratislav Petkovic Minister of Culture and Information. Guests were also greeted by H.E. Mrs. Mercedes Martinez Valdes the Ambassador of Cuba and the acting director of Yugoslav Archives Mr. Miladin Milosevic. The exhibition included a retrospective of bilateral relations between the two countries formalised with the opening of the Embassy of the Kingdom of Yugoslavia in Havana in 1943. - That is the only historically documented day and which is considered as the date of the establishment of diplomatic relations. It was pointed out that friendly relations between the two countries are deepening with the shared desire to create a better, more just and humane society and the world. Cooperation at the bilateral level is reflected through the implementation of a number of high level visits and intensified political dialogue, signed agreements in the field of economics, health, scientific and cultural cooperation. It was stated that Serbia and Cuba share a positive experience in the construction of a more humane society, with all the elements of social well-being of universal emancipation, more and more roles for women, affordable education and health care. Exchange of students, with the allocation of scholarships and strengthening of technical and other cooperation.


Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija                                   
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Њ.К.В. ПРИНЦЕЗА КАТАРИНА БИЛА ЈЕ ГОСТ КОНФЕРЕНЦИЈЕ " СРБИЈА ПРОТИВ РАКА "


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


 Њ.К.В. Принцеза Катарина била је гост завршне Конференције пројекта увођења националног програма за рано откривање рака у Србији и националне конференције „Србија против рака“ као пројекат Министарства здравља импементиран средствима Европске уније. На завршној Конференцији пројекта увођења националног програма за рано откривање рака у Србији и националне конференције „Србија против рака“ На скупу су о резултатима пројекта говорили Њ.Е. г-дин Ивица Дачић, председник Владе Србије, Њ.Е. г-ђа Славица Ђукић Дејановић, министарка здравља, г-дин Венсан Дежер, шеф Делегације ЕУ у Србији, Проф. др Душан Кебер, вођа пројекта подршке увођења националног програма за рано откривање рака у Србији и Проф. др Жан Фавре, кључни експерт специјалиста за скрининг дебелог црева, члан саветодавног одбора. Учесници Конференције су након уводног дела присуствовали серији предавања у којима је пројекат и реализација процеса скрининга рака дојке, грлића материце и дебелог црева био приказан из стручног, социјалног, политичког и медијског угла. Овај пројекат је од изузетне важности узимајући у обзир чињеницу да је Србија међу водећим Европским земљама по стопи смртности од рака дојке.  Више од 1000 професионалаца из области рака дојке, рака плућа и рака грлића материце дало је свој допринос у оквиру овог пројекта. Њ.К.В. Принцеза Катарина са својом Хуманитарном Фондацијом веома је посвећена раду на решавању овог, за Србију, веома великог проблема. У сарадниј са Лајфлајн организацијом из Њујорка и Министарством здравља Републике Србије Принцеза Катарина успела је да обезбеди донацију за дигитални мамограф који се користити уместо мобилне јединице, за прегледе жена широм Србије. Један апарат у вредности од 700.000 евра дониран је Киничком центру Ниш, захваљујући донацији Ставрос Ниархоса Фондације и до сада је њиме прегледано 45.000 жена.  Неколико донација за лечење дато је од Фондације Сузан Г. Комен Фондацији Лајфлајн Њујорк И Меморијалном центру за борбу против рака Слоан Кеттеринг.  У протеклих 5 година укупан износ донација је 100.000 долара, а обезбеђено је И усавршавање за 15 лекара. Упорним залагањем Њ.К.В. Принцезе Катарине обезбеђено је стручно усавршавање лекара у МД Андерсон и Меморијалној болници Херман у Хјустону у Тексасу, САД.  До марта 2013, 10 медицинских радника обучено је у Хјустону. Њ.К.В. Принцеза Катарина наставиће напорно да ради како би што више помогла свом народу у борби за превенцију и лечење ове опаке болести.

HRH Crown Princess Katherine guest at National Conference “Serbia against cancer”

HRH Crown Princess Katherine was a guest at the Final Conference of the project “Technical assistance for the implementation of the National cancer screening programme in Serbia” and the National conference “Serbia against cancer," organized by the Ministry of Health of the Republic of Serbia and supported by the funds from the European Union. The results of the project were presented by HE Mr Ivica Dačić, Prime Minister of Serbia, HE Prof. Dr. Slavica Đukić-Dejanović, Minister of Health, HE Mr. Vincent Degert, Head of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, HE Prof. Dr. Slavica Đukić-Dejanović Minister of Health of the Republic of Serbia, Dr. Dušan Keber, “Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Programme in Serbia” project leader and Prof. Dr. Jean Favre, key colon screening specialist, member of the Advisory Committee of the EU for cancer. After the introductory part, the participants of the Conference attended a series of lectures which presented the project and the process of breast, cervical and colon cancer screening, from an expert, social, political and media angle. This project is exceptionally important, having in mind the fact that Serbia is among the European countries with the highest breast cancer mortality rate. Over 1,000 professionals in the area of breast, lung and cervical cancer have contributed to this project. HRH Crown Princess Katherine and her humanitarian Foundation are dedicated to helping this huge problem for Serbia. In cooperation with the Lifeline New York Humanitarian Organization and the Ministry of Health of the Republic of Serbia, Crown Princess Katherine has managed to provide a donation for a digital mamograph, which is used instead of a mobile unit, for checking-up of women all over Serbia. One machine, is worth €700,000 was donated to the Clinical Centre Niš, thanks to Stavros Niarchos Foundation, and it was used to examine over 45,000 women. Several donations for treatment were given by Susan G. Komen Foundation, to Lifeline New York and Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre. Over the last five years the total amount of donations exceeds US $100,000, and through great effort of HRH Crown Princess Katherine expert the training for 15 doctors was also provided at MD Anderson and Herman Memorial Hospital in Houston, Texas. Ten medical professionals were trained in Houston by March 2013. HRH Crown Princess Katherine continues her great effort in order to help her people in the fight for the prevention and treatment of this dangerous disease.Kraljevski  Dvor
Beograd 11040, Srbija                                   
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs