Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

уторак, 26. новембар 2013.

Престолонаследник Александар на отварању изложбе ’Његошева капела на Ловћену и архитекта Никола Краснов’ -Crown Prince Alexander at opening of exhibition “Njegos Chapel in Lovcen and architect Nikola Krasnov”


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II присуствовао је вечерас отварању изложбе ’Његошева капела на Ловћену и архитекта Никола Краснов’ у Етнографском музеју. Изложба је посвећена 200-годишњици рођења владике Петра II Петровића Његоша. Аутори изложбе су г-дин Драгомир Ацовић, председавајући Крунског савета, г-ђа Гордана Гордић, г-ђица Викторија Камилић и г-ђа Биљана Црвенковић.

У оквиру свечаног отварања изложбе поред Њ.К.В. Престолонаследника Александра II говорили су и Његово Високопреосвештенство Митрополит црногорско-приморски Г. Амфилохије, академик г-дин Владо Стругар и г-дин Матија Бећковић, академик и члан Крунског савета који је изложбу прогласио отвореном.

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар II је у свом говору исртакао: „Његошу нису неопходни тумачи. Он је све знао, и све рекао. Тумачи су потребни нама да би разумели како нам се десило да изнова, на своју штету, учимо оно што нам је он пре толико година јасно саопштио. Ова изложба нам дозвољава да се сетимо колико дугујемо Његошу, и да не заборавимо колико и ми и Његошево завештање дугујемо и једном и другом ствараоцу, архитекти Николи Краснову, који је по налогу мога деде Краља Александра I обновио гробну капелу и вечно боравиште Владике Рада“.

Изложба прати градњу и судбину прве капеле за коју је камен темељац поставио сам Његош, њено рушење, затим друге, која је дело славног руског архитекте Николаја Краснова, као и њено рушење, и изградњу Маузолеја хрватског вајара Ивана Мештровића.

У свечаним просторијама Етнографског музеја, током свих тринаест дана трајања изложбе, од 26. новембра до 9. децембра, у вечерњим часовима, биће реализован пратећи програм који ће се састојати од беседа и предавања посвећених Његошевој личности и делу, као и од уметничких дела инспирисаних духом једног од највећих владара, песника и филозофа српског народа.

У пратећем програму отварања изложбе учествовали су и Његово Преосвештенство Епископ будимљанско-никшићки Г. Јоаникије, аутори изложбе Гордана Гордић и Драгомир Ацовић, академик Миро Вуксановић, Димитрије Големовић, Александра Вранеш, Мило Ломпар, Никола Кусовац, Предраг Драговић, Драган Лакићевић, Рајко Петров Ного, Никола Шиндик, Вицо Дардић, Ана Миловановић и други. Свечано отварање изложбе улепшало је појање хора „Краљ Петар I“.

Crown Prince Alexander at opening of exhibition “Njegos Chapel in Lovcen and architect Nikola Krasnov”

His Royal Highness Crown Prince Alexander II attended tonight the opening of the exhibition “Njegos Chapel in Lovcen and the architect Nikola Krasnov” at the Ethnographic Museum. The exhibition is dedicated to the 200th anniversary of the birth of Bishop Petar II Petrovic Njegos. The authors of the exhibition are Dragomir Acovic, chairman of the Crown Council, Gordana Gordic, Viktorija Kamilic and Biljana Crvenkovic.

As part of the exhibition opening ceremony, beside HRH Crown Prince Alexander, visitors were addressed by His Eminence Metropolitan Amfilohije of Montenegro and the Littoral, academician Vlado Strugar and Mr Matija Beckovic, academician and a member of the Crown Council, who officially opened the exhibition.

In his speech, His Royal Highness Crown Prince Alexander emphasized: “Njegos does not need interpreters. He knew everything, and he said everything. It is us who need the interpreters, to understand how we happened to, all over again and to our own detriment, learn what he had clearly said to us so many years ago. This exhibition allows us to remember how much we owe Njegos, and reminds us how much both we and Njegos legacy owe to him and the other creator, architect Nikola Krasnov, who was commissioned by my grandfather King Alexander I to restore the burial Chapel and eternal abode of Bishop Rade”.

The exhibition follows the construction and the fate of the first Chapel, for which the foundation stone was laid by Njegos himself, its demolition, then the other Chapel, which is the work of the famous Russian architect Nikolai Krasnov, and its demolition and the construction of the mausoleum, designed by the Croatian sculptor Ivan Mestrovic.

The programme, which will consist of speeches and lectures about Njegos’ personality and work, as well as works of art inspired by the spirit of one of the greatest rulers, poets and philosophers of the Serbian people, will be organized at the Ethnographic Museum, during the thirteen days of the exhibition, in the evening, from 26 November to 9 December.

The accompanying programme of the exhibition opening included His Grace Bishop Joanikije of Budimlje and Niksic, the authors of the exhibition Gordana Gordic and Dragomir Acovic , academician Miro Vuksanovic, Dimitrije Golemovic, Aleksandra Vranes, Milo Lompar, Nikola Kusovac, Predrag Dragovic, Dragan Lakicevic, Rajko Petrov Nogo, Nikola Sindik, Vico Dardic, Ana Milovanovic and others. The opening ceremony was enhanced by the “King Peter I” choir performance.Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Принцеза Катарина говорила на Првом српском женском форуму „Направити промене“ - Crown Princess delivers speech at First Serbian Women’s Forum “Making a difference”


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њено Краљевско Височанство Принцеза Катарина присуствовала је данас Првом српском женском форуму "Направити промене" у хотелу Метропол палас у Београду и обратила се учесницима форума на свечаном отварању.

У свом говору, Њ.К.В. Принцеза Катарина је истакла: „Србија се поново придружила Међународном  монетарном фонду,  Светској банци, Европској банци за обнову и развој. Озбиљно ради на томе да постане чланица Европске Уније.  Као и наши суседи и ми тражимо и желимо светлију економску будућност. Да би испунила своје визије у будућности, Србија се мора суочити са чињеницама са којима се суочавају све земље које теже напретку. активније укључивање жена је главно оруђе које имамо на располагању како би ојачали економску стабилност, образовање, здравствену заштиту и створили праведну и мирну  будућност за генерације које долазе. Ми се као жене сусрећемо са многобројним  изазовима у друштву. Постоје закони које морамо донети, и правила понашања које морамо променити, а то није лако. Али ако то урадимо Србија ће бити не само земља једнаких могућности, него и јача и боља земља: када наше ћерке, наше сестре, наше мајке ојачају, видећемо и да су наши синови, наша браћа и наши очеви такође пронашли оно најбоље у себи.“

Поред Њ.К.В. Принцезе Катарине присутнима су се обратиле и г-ђа Јоргованка Табаковић, гувернерка Народне банке Србије која је званично и отворила форум, г-ђа Стејси Кенеди,  извршни директор за југоисточну Европу компаније Филип Морис Србија, г-ђа Исидора Жебељан, чувена српска композиторка и дописни члан Српске Академије наука и уметности (САНУ), г-ђа Бранка Ђукић, директорка новинске агенције Тањуг, г-ђа Мирјана Бобић Мојсиловић, књижевница, мр Светлана Кисић као и портпарол Хитне помоћи др Нада Мацура.

Неке од тема о којима се разговарало укључују: „Жене и моћ: Да ли је ово свет мушкараца?”, „Женско лидерство: конкурентност за будућност”, „Родна равноправност на тржишту рада”, „Успон на политичкој лествици”, „Пословне стратегије за запошљавање и развој врхунских женских талената” и „Неговање женског предузетништва”.

Први женски форум организује ТГИ група под покровитељством Клуба првих жена и Привредне коморе Београда-

Crown Princess delivers speech at First Serbian Women’s Forum “Making a difference”

Her Royal Highnesses Crown Princess Katherine attended the First Serbian Women’s Forum “Making a difference” at Hotel Metropol Palace in Belgrade today and addressed the participants at the formal opening.

HRH Crown Princess Katherine has emphasized in her speech: “Serbia has re-joined the IMF, the World Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development. We are in serious contention to be admitted into the European Union, joining our European neighbours in pursuit of a brighter economic future. To achieve our greatest vision for Serbia’s future, we must face reality that all nations confront on their path to prosperity: Empowering women is the number one tool we have in order to improve economic stability, education, health care, and create a just and peaceful future for generations to come. As women we have many challenges to face in society. There are laws we must pass and behaviour must change. This is not easy.  But in doing so, we will create not only a more equal Serbia, but a more powerful Serbia as well: as we empower our daughters, our sisters, our mothers, we will find that we empower our sons, our brothers, and our fathers be their best selves as well.”

Beside HRH Crown Princess Katherine the participants were also addressed by Mrs Jorgovanka Tabakovic, the National Bank Governor, who officially opened the Forum, Mrs Stacey Kennedy, Managing Director South East Europe, Philip Morris Serbia, Mrs Isidora Zebeljan, famous Serbian composer, member of Serbian Academy of science and arts (SANU), Mrs Branka Djukic, director of “Tanjug” news agency, Mrs Mirjana Bobic-Mojsilovic, author, Mrs Svetlana Kisic, and Dr Nada Macura, spokeswoman of the Emergency Medical Assistance Service.

Different topics were discussed at the Forum, including “Women and power: Is this a men’s world?”, “Female leadership: A competitive edge for the future”, “Gender equality in the labour market”, “Climbing up the political ladder”, “Business Strategies to recruit and develop top female talent” and “Compete – Cooperate – Create”.


The Forum is organized by TGI, an International Company operating in Serbia and the region, under the auspices of the First Women’s Club and the Belgrade Chamber of Commerce.Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs