Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

среда, 11. децембар 2013.

Краљевски Пар угостио ђаке међународних школа на образовној тури „Деца помажу деци“ - Royal Couple hosts International School students on “Children Helping Children” educational tour


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II


Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина били су домаћини  деци из међународних школа у оквиру добротворне  акције „Деца помажу деци“.

Ђаци из Међународне школе Београд, Међународне британске школе, Немачке међународне школе, Англо - америчке међународне школе, Прима интернационалне школе, Брук Хил међународне школе и Међународног обданишта Београд били су у прилици да слушају професионалног туристичког водича која им је у оквиру туре Дворског комплекса причала о занимљивостима из историје двора и  уметничким делима која га красе. Ђаци су  уједно осетили лепоту доброчинства даривањем поклона за своје вршњаке из домова за незбринуту децу. Идеја пројекта је била да се деца упознају са добротворним активностима и науче како да помогну својим вршњацима из домова за децу без родитељског старања, деци са инвалидитетом и ромској деци. Дарови које су ђаци великодушно поклонили за своје другаре биће уручени на традиционалним Божићњим пријемима која ће Њихова Краљевска Височанства организовати у Белом Двору током јануара.

Royal Couple hosts International School students on “Children Helping Children” educational tour

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine hosted the children from international schools as part of the “Children Helping Children” charity campaign.


The students from the International School of Belgrade, the British International School, the German International School, the Anglo-American International School, Prima International School, Brook Hill International School and the International Nursery School Belgrade had the opportunity to listen to the professional tour guide who told them interesting facts about the history of the Palace and the works of art that adorn it, as part of the Royal Compound tour. The students had the chance to share the spirit of charity by donated gifts to their peers from Serbian orphanages. The idea was that the children learn about charitable activities and how to help their peers from homes for children without parental care, children with disabilities and Roma children. The gifts that the students generously donated to their friends will be presented at the traditional Christmas receptions that Their Royal Highnesses organize at the White Palace in January.Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Научни скуп 'Трансплантација органа у Србији' у Белом Двору - “Organ transplantation in Serbia“ scientific gathering at the White Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина били су домаћини научног скупа „Трансплантација органа у Србији“ данас у Белом Двору, који је организовала јапанска фармацуетска компанија Астеллас поводом отварања свог представништва у нашој земљи.

Њ.К.В. Престолонаследник Александар II је пожелео добродошлицу гостима и рекао: „Србија има веома квалитетне и марљиве лекаре, али нам је потребна и међународна подршка и знање у веома важним областима као што су трансплантација, урологија и онкологија. Реномирана компанија Астелас фарма из Јапана је призната у међународним оквирима, и ја сам сигуран да ће ваше присуство у Србији бити од користи нашим грађанима“. 

Доц. др Радомир Наумовић, директор Клинике за нефрологију Клиничког центра Србије је у свом обраћању указао на чињеницу да је број трансплантација у нашој земљи повећан у односу на прошлу годину, и да је веома важно што су после десет година паузе недавно обављене три трансплантације срца.

Г-дин Адам Пирсон, генерални директор Астелас Фарма д.о.о. је истакао: „Ми имамо амбициозне планове у овом региону. Почетком рада у Београду, желимо да проширимо нашу подршку пацијентима и лекарима у Србији, а истовремено дамо допринос српској привреди“.

Њ.Е. г-дин Масафуми Куроки, амбасадор Јапана у Србији, проф. др Владимир Ђукић, државни секретар у министарству здравља, и проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета у Београду су се такође обратили присутнима.

Отварањем канцеларије Астелас Фарма д.о.о. у Београду, компанија Астелас Фарма Јуроп Лтд, са седиштем у Великој Британији, је своје иновативне производе учинила доступним пацијентима у Србији. Ова компанија је међународно призната за свој рад на пољу трансплантације, урологије, онкологије, лекова против инфекција, болова и дерматолошких лекова.

“Organ transplantation in Serbia“ scientific gathering at the White Palace

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine hosted “Organ transplantation in Serbia” gathering today at the White Palace, organized by Astellas Pharma doo Company that launched their representative office in Serbia.

HRH Crown Prince Alexander II welcomed the guests and said: “Serbia has very skilled and diligent doctors, but we need international support and know-how in very important areas such as transplantation, urology and oncology. Astellas Pharma is renewed pharmaceutical company from Japan with strong international position, and I am sure that your presence in Serbia will benefit our citizens.”

Doc. Dr Radomir Naumovic, Director of Clinic for nephrology at Clinical Center of Serbia has pointed out that number of organ transplantations in our country has increased over the previous year, and that was especially important that recently we had three heart transplantations after a ten years hiatus.

Mr Adam Pearson, General Manager of Astellas Pharma d.o.o. has emphasized: “We have ambitious plans in this region. By opening representative office in Belgrade, we would like to extend our support to patients and doctors in Serbia, and to benefit Serbian economy.”

H.E. Mr Masafumi Kuroki, Ambassador of Japan to Serbia, Prof. Dr Vladimir Djukic, state secretary at the Ministry of health, and Prof. Dr Nebojsa Lalic, Dean of Medical Faculty in Belgrade also addressed participants.


By launching Astellas Pharma doo office in Belgrade, Astellas Pharma Europe Ltd, UK, has made available their innovative programs to patients in Serbia. This company has been renewed for their work in areas of transplantation, urology, oncology, anti-infectives, pain management and dermatology.Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Пријем за личности године у избору ХЕЛОУ Магазина у Белом Двору - HELLO! Magazine’s persons of the year award reception at the White Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
_______________________________________________

The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина, њихова ћерка Алисон Ендрјуз и унук Мајкл Гарфинкл били су вечерас домаћини пријема за „Личности 2013. године у избору Хелоу магазина” у Белом Двору. Истакнуте личности из света спорта, филмске уметности, телевизије, музике и моде изабране су гласовима читалаца Хелоу магазина на пријему који је организовала Kолор Пресс Група.

Хелоу! Србија је српски огранак међународне групе магазина истог имена. Издаје га домаћа компанија Хелоу Медиа д.о.о. Први број српског издања Хелоу магазина представљен је такође у Белом Двору пре шест година, а на насловној страни су се појавили Њ.К.В. Престолонаследник Александар II и Принцеза Катарина.

Њ.К.В. Престолонаследник Александар је поздравио госте и рекао: „Вечерашња свечаност је одлична прилика да се подсетимо шта смо урадили током године, и да видимо да ли нешто више и боље можемо да урадимо у години која је пред нама. Добитници ове награде постигли су изузетне резултате у својим областима. Њихова достигнућа дају сјајан пример да упорност, креативност, нове идеје и позитивна енергија воде до успеха. У овим тешким временима, то су квалитети који су Србији преко потребни.“


Овогодишњи добитници награде за личност године су: Огњен Амиџић, Славко Белеслин, Сања Маринковић, Марија Килибарда, Весна Дедић, Владимир Арсенијевић, Жарко Јокановић, Милан Поповић, Есма Реџепова, Емир Хаџихафисбеговић, Борис Миливојевић, Ирфан Менсур, Нина Јанковић, Ивана Максимовицћ, Алекса Јелић, Наташа Ковачевић, Веселин Јевросимовић, Ивана Шпановић, Емир Бекрић, Бата Спасојевић, Јелена Розга, Ацо Пејовић, Наташа Беквалац, Светлана Ражнатовић и Владо Георгиев.

HELLO! Magazine’s persons of the year award reception at the White Palace

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine together with their daughter Alison Andrews and grandson Michael Grafinkel hosted a reception for “Person of the Year 2013” chosen by Hello! Magazine readers tonight at the White Palace. The reception was organized by the Color Press Group and all award recipients were chosen by votes of readers of Hello! Magazine.

Hello! Serbia is the Serbian branch of an international group of magazines of the same name. Hello! Serbia is published by Hello Media. The first Serbian issue of Hello! was launched at the White Palace six years ago, and featured TRH Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine on the front page.

HRH Crown Prince Alexander II welcomed the guests and said: “Tonight’s event is an excellent opportunity to review what we have done this year, and to see what we could do better next year. Recipients of this award have made extraordinary achievements in their fields. They set an excellent example by their persistence, creativity, new ideas and positive attitude. These are the qualities that Serbia needs the most in these difficult times.”


Recipients of “Person of the Year 2013” Award were Ognjen Amidzic, Slavko Beleslin, Sanja Marinkovic, Marija Kilibarda, Vesna Dedic, Vladimir Arsenijevic, Zarko Jokanovic, Milan Popovic, Esma Redzepova, Emir Hadzihafisbegovic, Boris Milivojevic, Irfan Mensur, Nina Jankovic, Ivana Maksimovic, Aleksa Jelic, Natasa Kovacevic, Veselin Jevrosimovic, Ivana Spanovic, Emir Bekric, Bata Spasojevic, Jelena Rozga, Aco Pejovic, Natasa Bekvalac, Svetlana Raznatovic and Vlado Georgiev.


Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs