Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

субота, 06. септембар 2014.

На данашњи дан 1923. године рођен је краљ Југославије Петар II Карађорђевић - HM King Peter II of Yugoslavia


Њ.В. Краљ Петар II

Прворођени син Краља Александра I и Краљице Марије, Краљ Петар II, рођен је у Београду 6. септембра 1923. Кумови на крштењу били су му  енглески Краљ Џорџ VI и Краљица Елизабета (касније Краљица Мајка Велике Британије). После основног образовања које је стекао на Двору, похађао је школу у Енглеској, из које се вратио после атентата на његовог оца 1934. Пошто је тада био малолетан и имао свега 11 година, краљевско управљање земљом пренето је на Намесништво које се састојало од три регента, међу којима је био и његов стриц Принц Павле Карађорђевић.

Почетак Другог светског рата 1939. ставио је Краљевину Југославију пред тешку одлуку: да ли да приступи Тројном пакту (Немачка – Италија – Јапан) или да се супротстави неупоредиво снажнијем непријатељу. Одлука Принца Павла да потпише понуђени уговор наишла је на жестоке протесте у земљи, који су 27. марта 1941. довели до кризе владе и државног удара. Краљ Петар проглашен је пунолетним, и одмах преузео овлашћења од Намесништва.
Југословенска војска није могла да се одупре предстојећој инвазији нацистичке Немачке која је уследила: Југославија је била окупирана за 11 дана. Краљ Петар II био је приморан да заједно са владом емигрира, прво у Грчку и Палестину, а затим у Египат. У јуну 1941. стигао је у Енглеску, где је прихваћен као симбол противљења нацизму. За време свог избеглиштва Краљ Петар II је довршио школовање у Кембриџу, након чега се придружио енглеском Краљевском ваздухопловству (РАФ).

Упркос слому југословенске војске у земљи су оформљена два супарничка покрета отпора. Први је био ројалистички на челу са генералом Драгољубом (Дражом) Михајловићем, Министром одбране владе у изгнанству. Други је био комунистички партизански покрет, који је водио комуниста Јосип Броз – касније познатији као Тито. Последица је био крвави грађански рат.
Савезници су најпре подржавали Михајловића, а онда су се преоријентисали на Тита. Године 1944, у пратњи совјетских тенковских бригада, партизани су ушли у Београд и оформили комунистичку владу. Наредне године, у новембру, монархија је незаконито, без референдума укинута, а Југославија се преобразила и током више од четири деценије остала тоталитарна једнопартијска држава под влашћу комунистичке партије.
Краљ Петар II никада није абдицирао. Године 1947. комунистичка власт је одузела држављанство и конфисковала имовину Краљевској Породици.  У изгнанству је прво живео у Лондону са својомсупругом, грчком и данском принцезом Александром (од 1944. године) и сином Александром, рођеним 1945. године. Последње године живота провео је у Америци. После дуге и тешке болести умро је у денверској болници 3. новембра 1970, а сахрањен је у цркви Светог Саве у Либертвилу. Он је једини краљ сахрањен у Сједињеним Америчким Државама. Његови посмртни остаци су пренети у Задужбинску Цркву Светог Ђорђа на Опленцу 26.маја 2013.

HM King Peter II of Yugoslavia

His Majesty King Peter II of Yugoslavia was the firstborn son of King Alexander I and Queen Maria of Yugoslavia. King Peter II was born in Belgrade 6 September 1923 his Godparents were King George VI and Queen Elizabeth (later Queen Mother of Great Britain). His education commenced at The Royal Palace Belgrade after which he went to Sandroyd School in England, which he left after his father’s assassination in 1934. Since King Peter II was 11 years old and underage at the time of his father’s assassination, a regency was formed consisting of three regents including his great uncle Prince Paul Karadjordjevic.
In 1939 at the beginning of the Second World War, the Kingdom of Yugoslavia found itself surrounded by countries that had joined the Axis as allies of Nazi Germany. Prince Paul’s decision in 1941 to sign a non-aggression pact with Nazi Germany resulted in severe protests in the country and this led to a government crisis and a coup d’état by Yugoslav officers on 27 March 1941. As a result of the coup, King Peter II was proclaimed of age.
The Yugoslav Army was unprepared to resist the ensuing invasion by Nazi Germany and Yugoslavia was occupied within eleven days. King Peter II was forced to leave the country along with the Yugoslav Government – initially to Greece, Palestine and then to Egypt. King Peter II joined other monarchs and leaders of German occupied Europe in London in June 1941. There King Peter was regarded by the people of Yugoslavia as the symbol of resistance against Nazism. King Peter II completed his education at Cambridge University and joined the Royal Air Force.
Despite the collapse of the Yugoslav army two rival resistance entities were formed. The first resistance entity was the loyalist one led by Yugoslav Army Colonel Dragoljub Mihailovic who was later promoted to General and made the Minister of Defence of the Yugoslav government in exile. The other resistance entity was that of the communist Partisans led by the communist party leader Josip Broz – later known to the world as Tito. A bitter civil war followed during the German occupation.
The Allies, having initially supported General Mihailovic later threw their support behind Tito. The Partisans entered Belgrade in 1944 in the wake of Soviet tank brigades and illegally established a communist Government. In November 1945, the monarchy was illegally abolished without a referendum and Yugoslavia remained a totalitarian single party state under the League of Communists for more than four decades.
King Peter II never abdicated. Initially King Peter II lived in exile in London with his wife (he married the Princess Alexandra of Greece and Denmark in 1944, she was the daughter of His Majesty King Alexander of the Hellenes and Aspasia Manos) and his son Crown Prince Alexander was born in 1945.
King Peter II spent the last years of his life in America. After a long and grave illness, King Peter II died 3 November 1970 in Denver Hospital Colorado, and he was buried at the St. Sava Monastery Church in Libertyville Illinois. He was the only king buried in the United States. The King’s remains were transferred to Royal Palace Chapel in Belgrade on 22 January 2013 and a State Funeral took place  26 May 2013 at the Royal Family Mausoleum of St. George in Oplenac, Serbia where His Majesty joined other members of The Royal Family interned the Royal Mausoleum.

Нобеловац Тим Хант у посети Србији са циљем да помогне развој домаћих научних пројеката кроз фондове Европске комисије - Nobel Laureate Sir Tim Hunt to visit Serbia


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Србију ће на позив Фондације Престолонаследника Александра за образовање посетити проф. др Тим Хант, добитник Нобелове награде за медицину 2001. године. Од 9. до 15. септембра 2014. године проф. др Хант ће обићи научне установе у Београду, Новом Саду, Неготину и Зајечару и представити програм Европског истраживачког савета који одваја значајна средства за развој науке у Европи и Србији.

Циљ посете је да се оснажи подршка домаћим научницима и помогне им се указивањем на могућности за финансирање истраживачких пројеката унутар Европске комисије.

Проф. др Тимоти Хант је Нобелову награду добио 2001. године за откриће темељног механизма контроле ћелијског циклуса, а пет година касније додељена му је и титула Сера.

Сер Тимоти је члан је научног тима Европског истраживачког савета који дефинише стратегију и методологију финансирања научних пројеката, а у Србију долази уз подршку Европске комисије са циљем да подржи и помогне нашим научницима да се повежу и боље упознају са могућностима финансирања унутар програма Хорајзон 2020 и конкретније Европског истраживачког савета.

Сер Тимоти ће у току своје посете одржати 3 предавања:

-       10. септембра у 13:00 часова на Медицинском факултету у Београду на стручну тему циклуса и контроле митозе (оригиналан наслов: „Футиле Цyцлес, Сwитцхес, андтхеЦонтролоф Митосис“). Том приликом биће му додељена и звање гостујућег професора Медицинског факултета Универзитета у Београду

-       11. септембра у 10:30 часова у Ректорату Универзитета у Београду сер Тимоти ће одржати предавање о могућностима унутар Европског истраживачког савета за научнике свих области у Србији, а значајан део биће посвећен и одговарању на питања

-       11. септембра у 15:30 часова у Ректорату Универзитета у Новом Саду сер Тимоти ће одржати предавање о могућностима унутар Европског истраживачког савета за научнике свих области у Србији.

Поред предавања, сер Тимоти ће о могућностима у оквиру Европског истраживачког савета разговарати и приликом посете Института за молекуларну генетику и генетичка истраживања, где ће разговарати и са представницима Института за нуклеарне науке „Винча“, Института за биолошка истраживања и Биолошког факултета, као и током посете Лабараторији за нано технологију Машинског факултета Универзитета у Београду и Медицинских центара у Неготину и Зајечару.
Уз сер Тимотија у посети ће бити и проф. др Гордана Поповић, научница српског порекла, која је директор научног програма у оквиру Европског истраживачког савета и која ће бити ту да домаћим научницима додатно приближи могућности унутар овог програма.

Nobel Laureate Sir Tim Hunt to visit Serbia

Will assist national research projects development through European Commission funds
At the invitation of the Crown Prince Alexander Foundation for Education professor Sir Timothy Hunt, Nobel Prize Laureate for Medicine in 2001, will be visiting Serbia. From 9 to 15 September 2014 Professor Hunt will visit scientific institutions in Belgrade, Novi Sad, Negotin and Zajecar and present the programme of the European Research Council, which allocates significant resources to the development of science in Europe and Serbia.

The aim of the visit is to strengthen support for local scientists and help them, by pointing out opportunities for funding research projects through the European Commission.

Professor Timothy Hunt received the Nobel Prize in 2001 for his discovery of the basic mechanisms of cell cycle control, and five years later he knighted by the Queen Knight Bachelor (Kt).

Sir Timothy is a member of the European Research Council scientific team, which defines the strategy and methodology of funding research projects, and is coming to Serbia with the backing of the European Commission, with the aim to support and help our scientists to network and learn more about the funding opportunities within the programme Horizon 2020 and specifically European Research Council.

During his visit Sir Timothy will deliver three lectures:

-September 10th at 1:00 pm at the MedicalFaculty in Belgrade “Futile Cycles, Switches, and the Control of Mitosis”. On this occasion he will be awarded the title of the Visiting Professor of Medicine, University of Belgrade.

-September 11th at 10:30 am in theRector’s Office, University of Belgrade, Sir Timothy will deliver a lecture about the opportunities within the European Research Council for scientists of all fields in Serbia, and a significant portion will be dedicated to answering questions.

-September 11th at 3:30 pm in theRector’s Office, University of Novi Sad, Sir Timothy will deliver a lecture about the opportunities within the European Research Council for scientists of all fields in Serbia.

In addition to the lectures, Sir Timothy will discuss the opportunities within the European Research Council during his visit to the Institute of Molecular Genetics and Genetic Research, where he will also meet with representatives of the Institute of Nuclear Sciences “Vinca”, the Institute of Biological Research and the Faculty of Biology, as well as during his visit to the University of Belgrade’s Faculty of Mechanical Engineering Nano Technology Laboratory, and the medical centres in Negotin and Zajecar.

AccompanyingSir Timothy will be Professor Gordana Popovic, a scientist of Serbian origin and the European Research Council scientific programme director, who will further introduce the possibilities of this programme to local scientists.
 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs

Манифестација „24 сата Елеганције“ свечано отворена вечерас у Белом Двору - “24 Hours of Elegance” officially opens at the White Palace


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II
Манифестација “24 сата Елеганције” свечано је отворена вечерас у Белом Двору под високим покровитељством Њихових Краљевских Височанстава Принца Наследника Петра, Принца Филипа и Принца Александра. Београд је по четврти пут домаћин манифестације „24 сата Елеганције – Concours d’  Elegance & Salon of Excellence”, тродневног спектакла, посвећеног аутомобилској култури, рафинираности и квалитету, који ће бити одржан од 5. до 7. септембра.

У име Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра II присутне је поздравио г-дин Предраг Марковић, члан Крунског савета који је гостима прочитао и поздравно писмо Престолонаследника у коме се између осталог истиче:

„Поносни смо што се манифестација 24 сата елеганције по четврти пут одржава у Белом и Краљевском двору. Ово није само промоција чувених светских брендова који су вечерас присутни овде, већ и промоција Београда и Србије. Надам се да ће овај догађај донети нове послове за наше и светске компаније.”

Овај ексклузивни догађај реализује се под патронатом Њихових Краљевских Височанстава Принчева Петра, Филипа и Александра, а у сарадњи са Гранд Казином Београд и партнерима од самог почетка манифестације, у синергији са Српским Савезом за историјска возила, члан ФИВА, уз велику подршку Музеја Аутомобила, и сарадњу са Туристичком организацијом Београда (ТОБ).

„24 сата Елеганције”, посвећен престижним брендовима који су синоним врхунског квалитета израде и мајсторства детаља, присутнима приуштава незаборавно искуство и могућност да поделе своју страст према класичним аутомобилима, елеганцији, стилу и префињености.

Свечаним отварањем јединствене изложбе историјских одела чувене куће елеганције „Maison CIFONELLI“, и ексклузивна обућа за господу „CORTHAY“ из Париза. Током вечери познати аутор Иго Жакомет представио је своју књигу „Париски џентлмен“.

Овом приликом ексклузивно су представљени најновији „TAG Heuer“ сатови из последње колекције високог часовничарства уз присуство Ромаин Канс и Бертранд Долчи, испред централе компаније „TAG Heuer“.

Специјални гост вечери био је и реномирани бренд врхуснких мајстора у изради луксузних ципела „Rene Caovilla“, који је након Гугенхајм музеја представио своје уметничке моделе и у нашој престоници. Осим тога гости су имали прилику да виде моделе из светски познате миланске колекције аутомобила „Carrozzeria Touring Superleggera“, који су блистали на платоу испред Белог Двора, међу којима су били „Aston Maritn DB 5“, „Lamborghini 400 GT“, „Alfa Romeo 2300“ и многи други.

На Краљевском двору приређена је гала вечера уз добротворну аукцију коју је пратила презентација престижног накита СТЕФАН ХАФНЕР, изузетног дизајнера врхуснког накита, и колекције парфема „My7Ways“, Астрид Беркенс из Амстердама. Сва прикупљена средства биће донирана „Фондацији Принцезе Катарине“ за помоћ незбринутим малишанима.

“24 Hours of Elegance” officially opens at the White Palace

“24 Hours of Elegance” officially opened tonight at the White Palace, under auspices of Their Royal Highnesses Hereditary Prince Peter, Prince Philip and Prince Alexander. Belgrade is hosting “24 Hours of Elegance – Concours d’ Elegance & Salon of Excellence” for the fourth time. A three day spectacle addressing car culture, refinement and quality, September 5-7.

Mr Predrag Markovic, member of the Crown Council addressed the guests on behalf of His Royal Highness Crown Prince Alexander II, and read a welcoming note from the Crown Prince:

“We are very proud that ‘24 Hours of Elegance’ is taking place at the White and the Royal Palace for the fourth time. It is not just a promotion of the most famous world brands present here tonight, but it is at the same time a promotion of Belgrade and Serbia. I hope that this event will bring new businesses for our and international companies”.

This exclusive event has been organized under auspices of Their Royal Highnesses Princes Peter, Philip and Alexander, in cooperation with Grand Casino Belgrade and long-term partners Serbian Association of historic vehicles, with great support from the Car Museum, and in cooperation with Tourist Organization of Belgrade (TOB).

24 Hours of Elegance is reviewing top brands that are marked by ultimate quality and mastery in details, will present unforgeable experience to guests and give them an opportunity to share their passion in classical cars, elegance, style and refinement.

The gathering started on Friday, September 5 at the White Palace with the official opening of the unique exhibition of Maison CIFONELLI historic men collection and gentlemen’s shoes collection by CORTHAY, Paris. Famous author Hugo Jacomet will present his book “The Parisian Gentleman” during the evening. TAG Heuer will present their Haute Horlogerie collection, with Romain Cans and Bertrand Dolci from TAG Heuer Switzerland headquarters.

The special guest will be renowned Rene Caovilla brand, who will present their shoes in Belgrade after the Guggenheim exhibit. Guests will have an opportunity to see cars from the world-famous Milan car collection, products of Carrozzeria Touring Superleggera, parked in front of the White Palace, with Aston Martin DB5, Lamborghini 400 GT, Alfa Romeo 2300 and many others.

The Gala dinner with humanitarian auction was organized afterwards, with presentation of STEFAN HAFNER jewelry, and My7Ways, Astrid Beerkens from Amsterdam fragrance collection. All money raised will be donated to the Crown Princess Katherine Foundation for helping children without parents.

 
 
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs